779/1/3 - 779 -5 > 779/1/3 سايت اصلي ايران ارقام

 تماس با ما

دفترمرکزی:
نشانی : تهران، خیابان استاد نجات اللهی، خیابان سپند غربی، پلاک 52- تلفن: 41875000

دورنگار: 88901363 - صندوق پستی: 1315-14155 - کدپستی: 1598685914

روابط عمومی: - تلفن: 41875000 داخلی  2621

وب سایت:  WWW.IRANARGHAM.COM  -  ایمیل:  INFO@IRANARGHAM.COM

دفتر پشتیبانی و خدمات پس از فروش:

نشانی:تهران،خیابان استادمطهری،روبروی خیابان لارستان،شماره323

تلفن: 5-88556801  83814 (30 خط) - دورنگار: 88729545
 ​کدپستی: 1595717617

ایمیل:  SUPPORT@IRANARGHAM.CO

بورس

قیمت پایانی:2555
قیمت روز قبل: 2535
درصد تغییر:3.3
معاملات: 65762

محصولات