778/2/24 - 778 -5 > 778/2/24 سايت اصلي ايران ارقام


  چاپ        ارسال به دوست

تغییرات هیئت مدیره ایران ارقام

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) مورخ 1398/08/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی 10101380313 – شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی 10103273466- شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی 10103273470- شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی 10103679165 – شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران به شناسه ملی 10102360780 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

 

 


١٦:٣٤ - يکشنبه ١٠ آذر ١٣٩٨    /    شماره : ٣١٩    /    تعداد نمایش : ١٢٨٠