779/1/3 - 779 -5 > 779/1/3 سايت اصلي ايران ارقام

سامانه انبار داده و هوش تجاری (BI)

این محصول در برگيرنده طیف کامل تصميم گيري می باشد. اعم از تصميم گيري هاي استراتژيک که از طريق تصميم گيري هاي تاکتيکي به تصميم گيري هاي عملياتي منجر مي شود و شامل مجموعه اي از معماري ها، ابزارها، پايگاه داده ها، ابزارهاي تحليلي، برنامه هاي كاربردي و متدولوژي ها  است. هوش تجاري يک سيستم است که داده ها را به اطلاعات و سپس به دانش تبديل مي نمايد در نتيجه مقدار قابل توجهي به فرآيندهاي تصميم گيري سازمان در چرخه کسب وکار کوتاه در سناريوي کسب وکار ابر رقابتي حاضر اضافه می کند. اهميت نقش سامانه هوش تجاري شرکت ایران ارقام در ايجاد آگاهانه ترين تصميم در سريعترين زمان است.

اين محصول داراي قابليت‌ها و مشخصات ذيل مي‌باشد :

•             ارائه اطلاعات دقيقي از وضعيت قبلي و كنوني سازمان

•             فراهم کردن حافظه يكپارچه و تصفيه شده اي براي سازمان

•             كاهش هزينه هاي گسترش نرم افزارها و يكپارچه سازي

•             در اختیار قرار دادن اطلاعات سازمان بصورت موضوع بندي شده و از چندين حوزه اطلاعاتي متفاوت

•             فراهم سازی بستر ابزارهاي تحليلي و آماري و مديريتي

•             فراهم کردن قابليت گزارش گيري و تحليل به صورت سريع و كم هزينه

•             تبديل داده هاي خام و پراكنده به اطلاعات مجتمع و استراتژيك

•             عدم وابستگی به سکوی اجرایی (سیستم عامل و زیر ساخت) و پایگاه داده

•             فراهم کردن تعریف پردازش های اتوماتیک جهت رده بندی ، خوشه بندی و طبقه بندی نمودن داده ها

•             اعتبارسنجی داده ها ، شناسایی داده های Invalid و پاکسازی داده ها

•             امکان ایجاد Profiling برای داده ها و تغییرات رفتاری آنها با توجه به الگوها و مدل های تعریف شده

•             امکان تعامل با سیستم های دیگر از طریق سرویس و ایجاد Event  و ارسال آن در صورت نیاز

•             نظارت بر گردش عملیات مشتری و تشخیص روابط مشکوک (Watch List)بورس

قیمت پایانی:2555
قیمت روز قبل: 2535
درصد تغییر:3.3
معاملات: 65762

محصولات