محمود عسگری آزاد

رئیس هیئت مدیره

 

سوابق اجرایی

-ریاست مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 

-معاونت تحقیقات و برنامه ریزی توسعه شهری

-معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه و تامین اجتماعی 

-معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  

-معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

-معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  

-قائم مقام سازمان امور اداری و استخدامی کشور

-معاون نیروی انسانی سازمان اموراداری و استخدامی کشور  

-معاون پرورشی آموزش و پرورش استان تهران  

 

سوابق تحصیلی

-دکترا - رشته مدیریت ، گرایش سیستم‌ها

-کارشناسی ارشد - رشته مدیریت، گرایش دولتی

-کارشناسی - رشته برنامه ریزی، گرایش کامپیوتر

 

اطلاعات تماس

-تلفن: 84372010

-ایمیل: m.askariazad@iranargham.com

بورس

قیمت پایانی:2555
قیمت روز قبل: 2535
درصد تغییر:3.3
معاملات: 65762

محصولات