777/2/12 - 777 -5 > 777/2/12 سايت اصلي ايران ارقام

فریبرز کمالی تبریزی

عضو هیئت مدیره

 

سوابق اجرایی

-مشاور مدیر عامل در فناوری اطلاعات - شرکت انرژی سپهر

-مشاور فناوری اطلاعات-شرکت نفت ستاره خلیج فارس 

-مشاور مدیرعامل در نگهداری و تعمیرات - شرکت پتروشیمی آبادان 

-مشاور مدیرعامل و سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات - شرکت پتروشمی جم

-مشاور و مجری پروژه - نهاد ریاست جمهوری

  

 

 

اطلاعات تماس

-تلفن: 41875000

 

بورس

قیمت پایانی:2555
قیمت روز قبل: 2535
درصد تغییر:3.3
معاملات: 65762

محصولات