777/2/12 - 777 -5 > 777/2/12 سايت اصلي ايران ارقام

مجید خماریان

نایب رئیس هیئت مدیره

سوابق اجرایی

  • حسابرس موسسات حسابرسی ذخایر و فرداد پدید و همکاران
  • حسابرس ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر
  • مدیرامور مالی ، معاون مالی و اداری مجتمع اقتصادی کمیته امداد

 

اطلاعات تماس

  • تلفن :88901708
  • ایمیل :m.Khamarian@iranargham.com

بورس

قیمت پایانی:2555
قیمت روز قبل: 2535
درصد تغییر:3.3
معاملات: 65762

محصولات